Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra SØ
.
Stammershalle lok163
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503432
Sted- og lokalitetsnummer
060107-163
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. sbnr. 2 c: Bautasten over brandplet. Uden om denne en stenkreds, hvoraf 9 stråler af stenrækker, hvis endesten er 3,4 m fjernet fra bautastenen, som danner midtpunktet.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautasten over Brandplet. Uden om denne en Stenkreds, hvorfra 9 straaler af Stenrækker, hvis endesten er 3,4 m fjernet fra Bautastenen, som danner Midtpunktet.
1949
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af stenanlæg omkring bautasten og brandplet. Fund af trekantmikrolit i anlægget.
1949
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links