Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503430
Sted- og lokalitetsnummer
060107-2
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. sb.nr. 2a: Røse på klippe, ca. 2 x 18 m. Stort hul i top, smukt beliggende.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Stenhøje [sb.2A-B], den større [sb.2A] er omtrent 20 Alen i Diameter, har flere store Stene liggende i Kanten og 3 smaa opretstaaende Stene i en Trekant ved Højens Fod [sb.2C-D].
1885
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af røse. Heri stenkiste med brandgrav samt 5 sekundære brandgrave (gravene 1-6). På marken omkring røsen blev iagttaget stenlægninger. En af disse indeholdt en jordfæstegrav dækket af stenheller samt en flad stenlægninng. Graven indeholdt lerkar (sen romersk jernalder/æ.germanertid) samt spor af jerngenstande. Endvidere undersøgtes en brandplet uden oldsager.
1885
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse paa Klippe, 2 x 18 m. Sort Hul i Top, smukt beliggende. [jvf.j.nr.1264/58 om arealfredn.].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRegistrering og udgravning af stenlægninger, hvori stenkister og jordfæstegrave (IV-X,XIII), samt urnegrave (XIV-XVI).
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links