Det centrale Stoholm, 2019. Byens vigtigste handelsstrøg er Vestergade og Iglsøvej med dagligvarer, udvalgsvarer og servicebutikker. På Iglsøvej ligger også biblioteket med det lokalhistoriske arkiv. Ved Søndergade ligger Stoholm Kirke, der er fra 1971. Længere nede ad Søndergade (uden for kortet) ligger et idrætsanlæg og et vandrerhjem ved Fritids- og Kulturcenteret. Industriområderne er placeret nord for jernbanen og mellem Søndergade og Ågade.
.
Stoholms centrum er markeret af krydset mellem Vestergade-Østergade og Nørregade-Søndergade. Gaderne er byens hovedfærdselsårer, og det er i dette område, at byens butiksliv er koncentreret. Cirka 200 m nordvest herfor ligger Stoholm Station, der betjener jernbanen mellem Langå og Struer.
.

Stoholm er den tredjestørste by i Viborg Kommune med 2.561 indbyggere og et areal på 185 ha. Byen ligger 12 km fra Skive og 16 km fra Viborg på randen af et kuperet bakkelandskab og vest for den tunneldal, hvori Jordbro Å løber. Stoholm fik station allerede i 1865, og den tidligste bebyggelse fulgte gaderne Nørregade-Søndergade og Vestergade-Østergade. Bymidten ligger tæt ved stationen, og herudfra spreder bebyggelsen sig mod syd og vest, mens industri- og erhvervsområdet dels ligger nord for banen, dels sydøst i byen som genbo til Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Den vigtigste handelsgade er Vestergade. Bebyggelsen er domineret af parcelhuse og lav bebyggelse langs hovedstrøgene, mens der bl.a. er bygget rækkehuse i Åparken ved Jordbro Ådal. De fremtidige boligområder skal placeres i Stoholms vestlige og sydvestlige del.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Stoholm er fra *1469, hvor formen Stodholm optræder. I senere kilder findes former som Stockholmm (1524), Stoe Hollmb (1664) og Staaholmsgaard (1688). Navnet er sammensat af enten substantivet stod, der betyder »hesteflok«, eller substantivet stok, som måske kan være brugt om unge, tynde træer. Efterleddet er substantivet holm. Navnet betyder således enten »holmen med hesteflokken« eller »holmen med stokkene«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer