Vest for Gadevang i den sydvestligste del af Gribskov ligger det 160 ha store Strødamreservat, der i dag drives som forskningsareal uden offentlig adgang. Hele skov- og engområdet blev erhvervet af finansmanden C.F. Tietgen i 1872. Efter hans død i 1901 lod enken Strødam gå i arv til Axel Jarl, der i 1925 fik tinglyst en fredningsdeklaration på ejendommen. Han oprettede også den senere Jarlfonden, som i dag ejer Strødamreservatet. Til at rådgive sig har Jarlfonden det såkaldte Strødamudvalg, der udpeges af Københavns Universitet og godkender de videnskabelige undersøgelser, som foregår i reservatet.

Strødamudvalget udarbejder hvert år en årsberetning, som bl.a. beskriver forskningsaktiviteten i området. Gennem tiden har forskningen omfattet så forskellige emner som natuglers adfærd, musvitters sang og habitatvalg, svampe på væltede bøgestammer, skovens naturlige foryngelse efter træfald samt udledning af drivhusgasser fra våde skovjorder. Derudover har områdets ynglefugle været optalt og kortlagt siden 1986.

Selv om der ikke er offentlig adgang, arrangerer både Strødamudvalget og Danmarks Naturfredningsforening hvert år guidede ture i reservatet.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove