Den lille, nedlagte Svejstrup Mergelgrav ligger 7 km nordvest for Randers. I mergelgraven findes et 7 m højt, ofte tilskredet profil, som viser grænsen mellem Danien og Selandien; de to første tidsperioder i Palæogen.

Nederst i profilet ligger et 1 m tykt lag af blød, lysgullig og sandet kalksten fra Danien. Kalken indeholder hist og her fossiler af søpindsvin og er samtidig rig på lodrette flintknolde, som repræsenterer forkislede gravegange fra dyr, der levede i havbunden. De øverste 10 cm af laget er intenst gennemgravet, og gravegangene af typen Thalassinoides er ofte fyldt ovenfra af grålig mergel, som indeholder det grønne mineral glaukonit.

Oven på den plane kalkstensoverflade følger et 7‑15 cm tykt konglomerat af små kalkrullesten med sorte og grønne overfladebelægninger af fosforit og glaukonit. Desuden indeholder det skaller af armfødder (brachiopoder).

Konglomeratet overlejres af et 50 cm tykt lag af glaukonitholdig mergel, som sammen med bundkonglomeratet hører til Lellinge Grønsand Formationen. Derover følger knap 5 m lys, grå Kertemindemergel med flere uregelmæssigheder, som måske kan tilskrives forstyrrelser fra istidens gletsjere.

Svejstrup Mergelgrav er et af de få steder i Danmark, hvor overgangen af lag fra kalkhavet i Danien til lag fra lerhavet i Selandien kan studeres i detaljer. Overgangen ses tydeligt ved et skift fra kalk til mergel og repræsenterer afslutningen på ca. 30 millioner års kalkaflejring. Den har derfor stor værdi for forståelsen af landets geologiske historie.

Videre læsning

Læs mere om Randers Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links