Hvor Værum Bæk snor sig gennem den lille Haslund Skov vest for landsbyen Værum, erstattes bøgeskoven af en blandskov af ask, elm og eg. Den centrale del af Haslund Skov er beplantet med nåletræ, og for at forhindre, at skoven skulle udvikle sig til en ren nåletræsplantage, blev den fredet i 1979.

.

Randers Kommune er forholdsvis skovfattig. Det samlede skovareal er på ca. 8.030 ha, hvilket svarer til omkring 11 % af kommunens areal. Skovene ligger spredt, og der er kun få større, sammenhængende skovarealer. Blandt kommunens største skovområder er Fussingøskovene, Allestrupgård Plantage og Sødringholm Skov. Ellers er skovene generelt små, og selv om der er enkelte bynære skove, ligger de fleste langt fra byområderne. Kommunen ejer i dag et samlet skovareal på bare 170 ha. Dertil kommer nogle få statsskove, hvoraf Fussingøskovene er langt den største. Resten af skovene i kommunen er privatejede.

I september 2012 vedtog byrådet en ny skovstrategi. Heri indgik et ønske om at fordoble kommunens skovareal inden for 80‑100 år. I praksis betyder det, at der inden 2030 skal rejses mindst 3.000 ha skov.

I november er Fussingøskovenes bøgetræer klædt i gule og røde efterårsfarver. Skovene, som udgør det største sammenhængende skovområde i Randers Kommune, har været under forstlig drift siden 1843. I dag er de statsskove, som med tiden skal udvikle sig til næsten rene løvskove.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links