Vængesø er en lavvandet, 36 ha stor sø på Helgenæs. Vængesø opstod som en lagunesø, da den blev afsnøret fra Ebeltoft Vig. I midten af 1800-tallet blev selve søen tørlagt, men de resulterende fugtige engarealer blev først drænet og opdyrket i 1943 med økonomisk støtte fra staten. Problemer med trykvand stoppede dog dyrkningen sidst i 1980’erne, hvorefter Miljøministeriet i 1993 opkøbte 35 ha med den klare målsætning at genskabe søen. Det lykkedes i 2012, og to år senere kunne man indvie den ca. 20 ha store genopståede Vængesø.

De druknede træer vidner om, at Vængesø var tørlagt indtil 2014. Efter genopretningen tog fuglene hurtigt søen til sig, og i dag tæller ynglefuglene bl.a. skarv, knopsvane, grågås, gravand, gråstrubet og lille lappedykker, blishøne, rørspurv, kærsanger og rørsanger.

.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links