Nordsiden set fra N
.
Østsiden set fra Ø
.
Vestsiden set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281223
Sted- og lokalitetsnummer
160514-74
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejvisersten/vildtbanesten. Udkløvet kampesten, 30 x 25 cm i grundfladen og 140 cm høj. Grundfladen nærmest trekantet af form. På siden, som vender mod vest, er indhugget: SKAN // DER // BORG // VÆI På siden, som vender mod øst, er indhugget: AAR // HUUS // VÆI På siden, som vender mod nord, er indhugget: Øverst: en krone Herunder:C6 (kong Christian d. 6. monogram) SD // Ano // 1743 Stenen er opstillet på hjørnet af Serridslevvej og Bleldvej

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderUdkløvet kampesten, vejvisersten/vildtbanesten.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten. Fundet som beskrevet. Står i vejkant.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links