.

I Aarhus Kommune er der kendskab til syv voldsteder, hvoraf størstedelen har karakter af herregårdspladser, der tidligere har været bebygget med herregårde og andre større gårde. Af de ti herregårde, der findes i kommunen i dag, er en fra barokken, syv har synlige bygninger fra klassicismen eller senere historicistiske udtryk, mens to er rent historicistiske herregårde.

Middelalder

Udsigt mod Malling Kirke fra hjørnetårnsruinerne i kirkegårdens sydøstlige hjørne.

.

Saxo beretter i sin Danmarkskrønike, at kong Valdemar den Store i 1176 holdt et forligsmøde med Magnus Eriksøn på kongsgården i Viby. Det er muligvis denne kongsgård, der i 1915 blev fundet rester af på den såkaldte Slotsbanken i Viby ved Aarhus. Den store borgbanke blev i forbindelse med anlæggelsen af skolegården på Viby Skole udjævnet, og under arbejdet stødte man på et ca. 11 × 9 m stort kælderfundament i kampesten. Desuden fandtes et stykke væltet munkestensmur, stumper af lerklining fra vægge og knogler fra husdyr. Fundet er blevet tolket som de sidste rester af den middelalderlige kongsgård. Det er meget begrænset, hvad man ved om det nu forsvundne voldsted, men der blev ved undersøgelsen i 1915 øst for kælderfundamentet konstateret en 1 m dyb gravet forsænkning, der tolkedes som resterne af en vandfyldt voldgrav.

En række østjyske kirkegårde bærer tegn på at have været befæstede i middelalderen. Bedst bevaret er de forsvarsmæssige elementer i Malling Kirkegård.

Også på kirkegårdene ved Mårslet Kirke og Vejlby Kirke er der bevaret rester af middelalderlige kirkegårdsmure af dimensioner, der minder om Malling Kirkes. De bevarede dele af den vistnok senmiddelalderlige kampestensmur ved Mårslet Kirke er ca. 1,5 m tykke og op til ca. 2 m høje. I den vestlige mur ses en portal, der på indersiden har huller til en stængebom. Ved Vejlby Kirke har kirkegården mod syd og vest bevaret sin formentlig senmiddelalderlige kirkegårdsmur. Materialet er munkesten, og muren er opført som en kassemur med en murkerne af marksten i ler. De bevarede partier af muren er op til ca. 1,3 m brede og ca. 2 m høje. Af en synsprotokol fra 1862 fremgår det, at muren på dette tidspunkt var bevaret på alle fire sider af kirkegården, og at den da stod op til 6 alen høj (ca. 3,7 m).

Murene i Mårslet og Vejlby er yngre end Malling Kirkegårds ældste befæstning, der muligvis er anlagt i 1100-tallet. De to førstnævnte kan tænkes at være opført i de urolige år med en svækket kongemagt i første halvdel af 1300-tallet.

Barok

Den eneste herregård med barok arkitektur i kommunen er Lyngbygård. Den solide bygning står i dag med sortmalet bindingsværk og røde teglsten.

Klassicisme

De fem rent klassicistiske herregårde i Aarhus Kommune, Constantinsborg, Vilhelmsborg, Moesgård, Skårupgård og Østergård, vidner om det internationale udblik, deres ejere havde, da de skulle vælge, hvilken stil deres bygninger skulle have. Dertil kommer Ristrup og Kærbygård med klassicistiske elementer samt senere fornyelser i historicistisk stil.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder