Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
15109
Sted- og lokalitetsnummer
120814-110
Anlæg
Votivfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Kultanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

I jernalderen var der vand i Rævemosen, og stedet blev anset som helligt. Man har fundet flere spor efter de rituelle offerhandlinger, der har fundet sted i eller ved kanten af mosen. Et af de mest kendte fund er den store sølvkedel, Gundestrup-kedlen, der blev fundet under tørvegravning i den udtørrede mose i 1891. Kedlen er smedet af hele ni kilo sølv og måler over to meter i omkreds. Præcis hvor kedlen er blevet fremstillet, er stadig et mysterium, da figurerne på kedlens sider og bund lader til at stamme fra flere forskellige steder i Europa

Original fredningstekst

Gundestrup, matr.nr. 4h, 4i, 17d: "Rævemose" i skel til matr. nr. 2k. Tingl.: 15/2 1937 og 25/10 1937. Naturfredet. "Rævemose" Findested for Gundestrup-kedlen, en lille mose, hvori mindesten. Arealfredning. NMI.: Se Dansk Naturfredning, Danmarks Naturfrednings Aarsskrift 1937-1938 p.34 og p.111f.

Undersøgelseshistorie

1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rævemosen". Arealfredet mose. Heri mindesten. Findested for Gundestrupkedlen. Mosen er bevokset med græs og 1 - 2 m høje birketræer. I den sydlige del findes spredte større løvtræer. De lave birketræer i mosen bør ryddes inden de bliver for store. ** Seværdighedsforklaring ** En lille naturskøn mose omgivet af bakker. På Gundestrupkedlens findested findes en mindesten med tekst af Johs.V.Jensen. En kopi af Gundestrupkedlen findes på Vesthimmerlands Museum i Aars. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2001
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links