I Øresundsakvariet kan man opleve nogle af de mange benfisk, hajer, rokker og talrige hvirvelløse dyr, som findes i de danske farvande. Ud over rørebassinerne og de almindelige akvarier har Øresundsakvariet også tre store gopleakvarier, hvor man kan tage alm. vandmænd, røde brandmænd og amerikanske ribbegopler i nærmere øjesyn.
.

På Nordhavnen i Helsingør ligger Øresundsakvariet, som er en del af Københavns Universitet. Sammen med Marinbiologisk Sektion fungerer det som et kombineret forsknings- og formidlingscenter. Øresundsakvariet, der er landets mindste offentlige saltvandsakvarium, åbnede i 1973 og gennemgik 2005‑06 en større renovering og udvidelse.

Selve Øresundsakvariet består af tre bygninger. Den ældste er laboratoriebygningen mod nordvest, der blev benyttet som torpedomagasin under 2. Verdenskrig. 1957‑58 blev den ombygget og indrettet af Kaj Gottlob til brug for marin forskning. Den bagvedliggende bolig er indrettet til gæsteophold og er ligeledes opført af Gottlob, men er siden udvidet af Nils og Eva Koppel. Den sidste bygning, der bl.a. rummer Øresundsakvariets publikumsfaciliteter, blev tegnet af Nils og Eva Koppel. Bygningen fremstår hvidpudset i tillempet funktionalistisk stil med store vinduer og fladt tag. De seneste renoveringer er varetaget af Rørbæk og Møller samt Dissing+Weitling.

Øresundsakvariet har specialiseret sig i at vise dyre- og plantelivet i Øresund og Kattegat. Det sker i tre typer af akvarier. I biotopakvarierne kan man opleve havets forskellige naturtyper, temaakvarierne huser et bredt udvalg af mindre havdyr, herunder vandmænd, mens rørebassinerne giver besøgende mulighed for at få en søanemone, en strandkrabbe eller en fladfisk mellem hænderne.

Hvert år besøger ca. 40.000 gæster Øresundsakvariet. Akvariet har dog svært ved at få økonomien til at hænge sammen og havde i 2016 et underskud på 1,6 mio. kr.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links