I 1801 ankrede 24 engelske skibe op ved Lappegrunden, hvorfra de beskød Helsingør og Kronborg, inden de fortsatte på deres rute mod København. For at undgå en gentagelse af historien anlagde man i 1808 kystbatteriet Lappestens Batteri. Det var et led i landets nye kystforsvar mod fjendtlige skibe. Lappestens Batteri er det største kystbatteri på den sjællandske nordkyst. Fæstningsanlægget består af en ravelin mod land og to bastioner mod havet. Det er opbygget som et stort stjerneformet anlæg med vold og foranliggende grav, der oprindelig har været vandfyldt. Det måler 160 m på den længste led, voldene er op til 2 m høje, og voldkronen 3 m bred. Graven er ca. 9 m bred og 1,5 m dyb. Batteriet har været udstyret med ikke mindre end ti 36-punds kanoner, to 26-punds haubitser og to 100-punds morterer. Derudover har der bag voldene stået et vagthus, et krudtmagasin, en kugleovn og en brønd. Anlægget, hvorpå bygningen nu står, har tidligere huset Danmarks Tekniske Museum, og det er generelt velbevaret.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links