Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Lemvig Kommune.

.
Ved testcenteret i Høvsøre bliver landvindmøller af forskelligt fabrikat testet. Foto fra 2003.
.

Fra midten af 1980’erne faldt indbyggertallet i kommunen. På grund af sammenlægninger lukkede de fleste af egnens mejerier. Vindmølleparker og et testcenter blev opført i området.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 fordelte området sig på to kommuner: Thyborøn-Harboøre og Lemvig. De lå begge indtil Strukturreformen i 2007 i Ringkøbing Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Også efter 1970 oplevede en række af sognekommunerne et fald i indbyggertallet. Igen var der nogle få sogne, der oplevede fremgang, i særdeleshed Lemvig, Harboøre, Nørre Nissum og Thyborøn, hvilket gjorde, at indbyggertallet samlet set steg en smule, fra 24.573 i 1970 til 24.938 i 1980. Fra 1985 og frem til 2005 var der et kontinuerligt fald i indbyggertallet, fra 24.703 til 22.760.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I årene 1995‑2003 blev der anlagt en række vindmølleparker i området. Omkring år 2000 blev områderne Rønland, Agger Tange og Høvsøre vurderet med henblik på opførelsen af et stort nationalt testcenter for vindmøller. Høvsøre blev udvalgt som det bedst egnede område. Testcenteret åbnede i 2002.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Fra 1970’erne kom der både nye boligkvarterer og erhvervskvarterer i byerne.

I 1970 blev Vestjysk Mejeriselskab dannet, hvilket førte til yderligere sammenlægninger, og nok en gang blev der nedlagt mejerier i de små sogne; derefter var det kun i Nørre Nissum, Vandborg og Tørring, at der stadig var mejerier i drift. I 1984 gik Vestjysk Mejeriselskab sammen med Mejeriselskabet Danmark, hvorefter kun mejeriet i Nørre Nissum var tilbage; det lukkede dog i 1986.

Kystinspektoratet (fra 2001: Kystdirektoratet) fik hovedsæde i Lemvig i 1973.

Der var stadig en del, der levede af landbrug eller fiskeri, men der ses en markant tilbagegang, fra 28,3 % i 1976 til 11,7 % i 2006. Til gengæld var der fortsat vækst inden for industrien, fra 18,6 % i 1976 til 23 % i 2006. Handel og service steg fra 40,5 % i 1976 til 53,7 % i 2006.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, religion og uddannelse

Politisk havde Lokallisten en solid position i den tidligere Thyborøn-Harboøre Kommune i perioden, mens Venstre dominerede i den daværende Lemvig Kommune.

Indre Mission blev ved med at stå stærkt på egnen.

Lemvig Gymnasium blev grundlagt i 1979. I 1983 oprettede Bøvling Friskole Bøvling Idrætsefterskole, som havde nær forbindelse til den grundtvigianske valgmenighedskirke. Nørre Nissum bibeholdt sin status af skoleby med seminarium, kommuneskole, tre efterskoler og Seniorhøjskolen.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007