Kunstnerduoen Randi & Katrine udsmykkede i 2012 færgen M/F Ærøskøbing som resultat af konkurrencen Vores Kunst, der var et samarbejde mellem DR og Statens Kunstfond. Med klare farver og naivistisk formsprog skabte de et folkeligt kunstværk med humor, der er let at forholde sig til.

.

På et gadehjørne i Ærøskøbing, byens udråber nyder sin frokost malet af Pietro Krohn i 1869 skildrer en hverdagsscene med traditionelle hverdagsdragter, hvor kvinden bærer stråhat og manden sort hat. Maleriet skal virke som et fotograferet snapshot, der fanger et øjeblik i bybilledet med gadesælgeren, der sidder ned og læser, mens udråberen har et glas i den ene hånd og trommestikkerne i den anden. På gaden er en lille gruppe for samlet.

.

Ærøs varierede landskab og idylliske økultur har siden midten af 1800-tallet tiltrukket billedkunstnere udefra. Men først op i 1900-tallet kan man tale om en egentlig »ærøsk guldalder«.

Kunstinstitutioner

Ærøs to statsanerkendte kulturhistoriske museer har integreret den lokale kunst i de permanente udstillinger. Marstal Søfartsmuseum har desuden en særlig afdeling med marinemaleren J.E.C. Rasmussens værker, mens kommunen udstiller billedhugger Gunnar Hammerichs værker i kælderen på rådhuset i Ærøskøbing. I koncertsalen på Søbygård er ophængt forlæg til glasmosaikker til nordiske kirker udført af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Kunstnere

J.E.C. Rasmussen blev født i Ærøskøbing i 1841. Han blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og bosatte sig i Marstal, hvor han hentede sine motiver i byens folkeliv og i Øhavet. Hans altertavle Jesus stilner stormen på Genesaret Sø fra 1881 med navngivne borgere kan ses i Marstal Kirke. Rejser til Grønland i årene 1870‑71 gjorde ham kendt som »Grønlandsmaleren«.

Også Johan Kock var født i Ærøskøbing, i 1869. Han var selvlært maler, der bl.a. havde stået til søs på Nordatlanten. Han drev siden kino i byen og malede havbilleder, skibsportræt‑ ter og bybilleder, også med sans for autentiske detaljer.

Blandt de første kunstnere, der kom til Ærø udefra, var maleren Pietro Krohn, der i 1869 malede det ikoniske billede af købstadsidyllen På et gadehjørne i Ærøskøbing, byens udråber nyder sin frokost. Krohn blev siden Kunstindustrimuseets første direktør. Maleren Peter Tom‑Petersen fra Thisted var kendt landet over for sine raderede tegninger fra danske købstæder omkring år 1900. I 1918 slog han sig ned for at male i Ærøskøbing.

I årene omkring 1. Verdenskrig kom malerne Sophus Paulsen fra Odense og Jacob Jørgensen fra Kerteminde til Ærø. De kendte hinanden fra Teknisk Skole i Odense og gik siden på kunstakademiet. I stil lå de tæt op ad Fyn boerne med deres sansemættede malerier fra landet med havblik og ud‑ sigter over korngule marker, grønne enge, hegn og diger – alt malet i en rimelig omkreds omkring Ærøskøbing. Men også købstadens kalkede huse, røde tegltage og toppede brosten var yndede motiver. Paulsen og Jørgensen blev faste holdepunkter i kunstnerkolonien med billedhugger Gunnar Hammerich som det festlige midtpunkt blandt kunstnerborgerskabet. Hammerich var fra København og dimitterede fra Kunstakademiets Billedhuggerskole. Han indrettede sig blandt antikviteter i en bindingsværks idyl i Ærøs købing (nu del af Ærø Museum). I 1943 flyttede han permanent til byen, hvor han dels malede, dels huggede mindes mærker og portrætbuster, især til Sønderjylland.

Også Achton Friis og Kerteminde‑maleren Johannes Larsen gæstede øen under tilblivelsen af bogværket De danskes Øer (1926‑28). Rasmus Karlin kom til Ærøskøbing fra Langeland. Han var yderst produktiv og malede klassiske motiver fra by og land i 1940’erne. I 1972 bosatte maleren og grafikeren Sven Havsteen‑Mikkelsen sig i Øster Bregninge for i ro at dyrke sin nordiske motivkreds og fortsætte sit grafiske arbejde til bogudgivelser, bl.a. i samarbejde med forfatteren Martin A. Hansen. Desuden udførte han kirkearbejder i glasmosaik, bronze og oliemaleri fra sin ærøske bopæl.

I nyere tid er der en frodighed af aktive kunstnere og kunsthåndværkere på Ærø, der udfolder sig i egne atelierer, studieskoler og gallerier. Kunsthøjskolen på Ærø fra 1985 har stadig vind i sejlene, og Ærø Kunstforening, der blev grundlagt i 2003, har godt 200 medlemmer. Af nulevende produktive billedkunstnere kan fx nævnes Ib Monrad Hansen i Vester Bregninge og Rita Lund i Marstal.

Kunst i det offentlige rum

Genforeningsstenen fra 1919 er opstillet på Torvet i Ærøskøbing, tegnet af Jacob Jørgensen og Sophus Paulsen i nationalromantisk stil. Foran rådhuset i Ærøskøbing er opstillet Pigen på plænen, udført i 1975 af Keld Moseholm.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst