Ved Viborg anlagde man i 1313 Borgvold, en af kong Erik Menveds jyske tvangsborge.

Efter det jyske oprør i 1313 lod kong Erik Menved opføre tvangsborgen Borgvold på et næs mellem Nørre- og Søndersø. Den anseelige borgbanke, der på den længste led måler ca. 110 m ved foden, er op til 10‑11 m høj. Borgen kan ikke kildebelægges siden da, men borgbanken er arkæologisk undersøgt flere gange. I den forbindelse er der på toppen af banken fundet spredte spor af fundamenter, som muligvis knytter sig til flere bygninger og en omkransende ringmur. Herudover blev der ved en undersøgelse i 1988 fundet pæle, der er årringsdaterede til 1314, og som formentlig stammer fra borgens adgangsvej. Borgvold har sandsynligvis kun haft en kort levetid. I hvert fald måtte den nye konge, Christoffer 2., i 1320 underskrive en håndfæstning, der forpligtede ham til at nedrive størstedelen af sine borge i Jylland.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder