Dania Kalkgrav blev nedlagt som råstofgrav i 1975 og er nu delvis tilgroet. Kalken, som blev brugt til cementproduktion, blev brudt gennem godt 100 år, men små brud fandtes allerede i middelalderen til produktion af brændt kalk, som blev brugt bl.a. til byggerier under Christian 4.

Danmarks første større cementfabrik, Cimbria, blev anlagt ved kalkgraven i 1873. Fabrikken blev efterfulgt af Dania i 1887 og Kongsdal i 1907. I forbindelse med udviklingen i råstofudnyttelsen og de tilhørende fabrikker voksede byen Assens frem.

I kalkgraven var der blotlagt en ca. 30 m tyk geologisk lagserie. De nederste 20 m består af lagdelt skrivekridt med flintlag fra slutningen af Kridttiden med et mørkere mergellag i den nederste del. Skrivekridtet overlejres af et flere cm tykt lerlag, der markerer Kridt-Palæogen-grænsen. Laget svarer til det berømte fiskeler i Stevns Klint og repræsenterer en masseuddøen i Jordens historie, der fandt sted for 66 mio. år siden. På dette tidspunkt uddøde mere end halvdelen af Jordens dyre- og plantearter. Leret overlejres af en kalksten, som er 2,5 m tyk og cementeret i den øverste del. Herover følger en bryozoholdig kalksten. Leret og de overliggende kalklag tilhører den ældste del af Danienperioden. Kalkgraven er udpeget til geosite.

Videre læsning

Læs mere om Mariagerfjord Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links