De Danske Spritfabrikker er et hovedværk i dansk fabriksarkitektur fra overgangen mellem nyklassicisme og funktionalisme. Med den karakteristiske jernbaneport, den høje skorsten, neonbogstaverne og sømærket med firmalogo fungerer de som fikspunkt i byen.
.
Fabriksgården i De Danske Spritfabrikker, hvor to lastbiler er i færd med at laste flasker. Foto fra 1955.
.

De Danske Spritfabrikker er etableret i 1881, og bygningerne, tegnet af Alfred Cock-Clausen, er opført 1929‑31. Ved opførelsen var fabrikken landets hidtil største jernbetonbyggeri, hvor både funktion og æstetik var tilgodeset. De røde teglstensfacader er velkomponerede og arkitektonisk bearbejdede med enkle og effektfulde dekorative detaljer.

I foråret 2015 blev den sidste del af produktionen på spritfabrikken indstillet, og samme år blev anlægget bygningsfredet. Området og bygningerne er blevet købt af Ratos og A. Enggaard, der sammen med den lokale ildsjæl Martin Ole Nielsen er ved at udvikle området til et kulturcenter. Tanken er, at de eksisterende fabriksstrukturer skal bevares, og bygningerne indrettes til forskellige formål, bl.a. hotel, teater og kunsthal.

I 2016 støttede Det Obelske Familiefond kunstprojektet Cloud City med 50 mio. kroner. Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno (f. 1973) skal være en af hovedattraktionerne på spritfabrikkerne, og det er tænkt som et interaktivt kunstværk med 68 glaskuber, som besøgende kan bevæge sig rundt i.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links