På grænsen mellem Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner fører Herningmotorvejen over den naturrige Funder Ådal.
.
Hugormen, som her soler sig mellem mos og revling, forekommer almindeligt på hederne og i de lysåbne hedeplantager i Ikast-Brande Kommune. Den er vores eneste giftslange, men giften er forholdsvis svag, og selv om der i Danmark registreres flere hundrede hugormebid om året, er dødsfald overordentlig sjældne. Da huggeafstanden kun er ca. 20 cm, skal man tæt på den lille slange for at blive bidt. De fleste bid sker derfor, når folk samler hugormen op eller uforvarende kommer til at træde på den.
.

Da størstedelen af Ikast-Brande Kommune ligger vest for Hovedstilstandslinjen, er naturen i det åbne land især kendetegnet af næringsfattige, sandede sletter og dale samt talrige bakkeøer. Tilsammen dækker hederne, engene, moserne og overdrevene 6.716 ha, hvilket svarer til ca. 9 % af kommunens areal.

Med 3.111 ha udgør hederne den største andel af naturtyperne i det åbne land. Selv om kommunen stadig rummer enkelte større hedearealer som Harrild Hede, ligger de fleste heder tilbage som rester af tidligere vidtstrakte arealer i hedeplantagerne og på toppen af bakkeøerne. Moserne dækker tilsammen 2.153 ha og ligger især i ådalene og i de gamle hedelavninger. Også engene knytter sig til kommunens vandløb, og langs Den Jyske Højderyg samt på de federe morænejorder øst for Hovedstilstandlinjen er de den dominerende naturtype i det åbne land. Tilsammen dækker engene 1.214 ha. De små og spredtliggende overdrev udgør blot 238 ha, hvilket gør dem til den mindst udbredte naturtype i Ikast-Brande Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land