Munklinde Mose ved Karup Å i Ikast-Brande Kommune på grænsen til Viborg Kommune er en af de få større bevarede moser i Midtjylland. Tørvegravning, som var særlig omfattende under 2. Verdenskrig, hvor der blev gravet tørv helt ned til sandbunden, har sammen med dræning reduceret det oprindelige moseareal betydeligt. I dele af mosen kan man dog stadig opleve de karakteristiske moseflader med tørvemosser, brun næbfrø, majgøgeurt, klokkelyng, tranebær, mosetroldurt og klokkeensian. Resten af mosen består af enge, gamle birkemoser, delvis tilgroede tørvegrave og pilekrat.

Insekterne tæller bl.a. en række dagsommerfugle som brunlig perlemorsommerfugl, grøn busksommerfugl og spættet bredpande. Fuglelivet er ret dårligt kendt med kun knap 30 registrerede almindeligt forekommende arter.

I 1981 blev ca. 95 ha af Munklinde Mose fredet. Fredningen omfatter både mosefladen og en del af det tilstødende agerland. Mosen er privatejet, men kommunen plejer ca. 32 ha af området med fåreafgræsning.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land