På trods af sin bynære tilknytning er Tårnby Kommune begunstiget af store arealer af åbent land. Det skyldes især det ca. 2.145 ha store inddæmmede landindvindingsareal Kalvebod Fælled samt øen Saltholm, der ligger midt i Øresund. Tilsammen dækker enge, moser og strandenge 2.860 ha, hvilket svarer til hele 43 % af kommunens areal. Med 2.828 ha udgør strandengene langt den største andel. De ligger på Kalvebod Fælled og Saltholm, hvor de er den dominerende naturtype. Engene dækker 13 ha og findes langs drænkanalerne ved Pinseskoven og i den sydlige del af Fasanskoven, mens de i alt 19 ha moser ligger spredt på Kalvebod Fælled samt vest for Ullerup og Viberup.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land