Tårnby Kommune har i alt 390 ha skov, hvilket svarer til ca. 6 % af kommunens areal. Blandt de større sammenhængende skovarealer er den ca. 11 ha store Ugandaskoven, som blev anlagt 1964‑65 syd for Ugandavej, samt Kongelunden i syd. Kongelunden ligger overvejende i Dragør Kommune, men omfatter også ca. 60 ha med især eg i Tårnby Kommune.

Det største samlede skovareal i kommunen ligger på Kalvebod Fælled. Heraf er Pinseskoven samt Fasanskoven, hvis allersydligste del når ned i Tårnby Kommune, langt de største. I modsætning til såvel Ugandaskoven som Kongelunden er de begge opstået som tilgroningsskov.

Saltholm findes desuden tre små plantager på ca. 2‑3,3 ha.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove