Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292642
Sted- og lokalitetsnummer
010203-62
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Overfredn.kendelse af 15/11 1974 om naturfredning. Afmærk.: MS 1894 Dyssekammer, bestående af 3 sidesten, 1 tærskelsten, 1 over- ligger på plads. 1,25 m jord omkring dyssen indbefattet. I ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå den udlod ud imod stranden, der hører til matr.no. 4a ligger temmeligt lavt en dysse bestående af et med en stor højrygget overligger dækket gravkammer i retningen sv-nø. En sammendynget hob af større stene foran kammeret hindrede adgangen og derved en nøjere undersøgelse af det. Det er 1'9" br. og omtr. 5'6" l., bygget af 3 sidestene, der alle som dækstenen vende en flade indad. Endestenen mod sv. synes oprindeligt at mangle, ialt fald findes her kun en lav tærskelsten. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1914
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra Fyld: Flintskraber.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, bestaaende af 3 Sidesten, 1 Tærskelsten, 1 Overligger paa Plads. 1,25 m Jord omkring Dyssen indbefattet. I Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer: 3 sidesten, 1 dæksten og ingen tærskelsten synlig. I Ø, S og V er der sat en ny "fordkrans". Det synes dog urimeligt at kræve denne fjernet før en rydning af det krat der skjuler kammeret. Pløjningen går ind til 0,5 m fra kammeret i N. Aftale med ejeren om fremtidig overholdelse af pløjeskader. Pleje: Krattet ryddes og "fodkransen" fjernes. 5.10.89. Pløjning se O.K. ud. Mål: 1,3 m høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links