Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34234
Sted- og lokalitetsnummer
030212-4
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer af 3 bæresten og en afvæltet dæksten; på den sydlige noget skreden sidesten 9 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Foden af en stor Bakke findes et noget forstyrret, fritstaaende Gravkammer. Dette, som er firsidet, ca. 4 1/4' langt i Ø-V, 2 1/4' bredt og høit, er bygget af 4 Sten, af hvilke den søndre Sidesten, tildels ogsaa den vestre Endesten hælder stærkt indad, den østre Endesten er udvæltet. Dækstenen er væltet ned. Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 3 Bæresten og en afvæltet Dæksten, paa den sydl., noget skredne Sidesten 9 skaalformede Fordybninger.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, 1,3 x 5 x 4,5 m. Dyssekammer i højrest, der måler ca. 5 x 4,5 x 0,8 m, orienteret Ø-V, 4-kantet afpløjet. Omtrent på midten er et aflangt kammer, retning Ø-V, med 1 aflang sten mod N, 1 V, 1 S (aflang) - kun stenen mod N ser ud til at være in situ, de øvrige forskubbede og væltede. Der kunne ikke påvises en tærskelsten. Mod SØ lå men afvæltet dæksten, der ragede ca. 0,5 m op over højen. Stenen var noget forvitret og tilgroet med lav ? - de omtalte skålformede fordybninger var noget uregelmæssige - kan være erosion ? Muligvis er de 2 sidebæresten i kamret dannet af samme sten (kløvet) - indre mål 1,4 x 0,6 m. Der ligger sten i kamret og enkelte på højen - ikke påtalt. Højen er ret tilgroet med græs og brombærbuskads. Dyssen ligger nedenfor bakkehæld, nær landevej,ca. 50 m - men dybt bækleje S for vejen gør adgang til dyssen meget vanskelig. Hvis dyssen blev plejet : **. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab, nedenfor bakkehæld. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. To gamle hyldetræer vokser ved og i kammeret.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links