Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38142
Sted- og lokalitetsnummer
080209-71
Anlæg
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højsgaard voldsted. Voldstedet fremtræder som en nærmest aflang banke med størst udstrækning i SSV-NNØ, hvor den måler ca. 135 m, medens bredden er ca. 100 m. Banken hæver sig indtil ca. 4-5 m over det omgivende terræn. I nord, hvor der i nyere tid er sket en afgravning, står banken med en stejl skråning, me- dens den til de øvrige sider går jævnt over i terrænet. Ban- ken er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Tværs over banken er plantet et hegn i skellet mellem matr.nr. 1a (den sydlige del af banken) og matr.nr. 1c (den nordlige del af banken). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Evt. undersøgelse af voldstedet kan kun ske efter forudgå- ende aftale med ejerne.

Undersøgelseshistorie

1977
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOverpløjet voldsted. Fundet som beskrevet. Den S-lige del af banken var sidste år beplantet med løg, der blev ødelagt ved hagl. Derfor ligger der stadig løg over hele den ene halvdel af voldstedet. Den N-lige halvdel er i vinter sået til med vintersæd. Ikke særligt tydeligt, at det drejer sig om et voldsted. Rester af mulige voldgrave ses omkring banken. På banken fandt jeg en del teglstensstumper.
1988
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1988
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1990
Genstand registreret i privateje - Fyns Stiftsmuseum
1990
Privat opsamling - Fyns Stiftsmuseum
1990
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn hel, opskærpet flintmejsel fundet på højningen ved voldstedet Højsgård.
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links