portalerne set fra N
.
østlige portal set fra SV
.
østportalen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390570
Sted- og lokalitetsnummer
210107-141
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg, Sikringsstilling Nord). To frilagte betonportaler orienteret Ø-V stående ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 10 m i en større og 2-3 m dyb nedgravning. Portalerne er ca. 1,5 m høje og 2,9 m brede og 1,80 m dybe. Åbningen er ca. 1,40 m høj og 1,60 m bred. Der er aftryk af tømmeret i betonen. Begge portaler har skrå affaset øvre kant på sydsiden.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). To frilagte betonportaler orienteret øst-vest og stående ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 10 meter i en større og 2-3 meter dyb nedgravning. Portalerne er lige store og ca. 1,5 meter høje og 2,9 meter brede og 1,80 meter dybe. Åbningen er ca. 1,40 meter høj og 1,60 meter bred. Der er aftryk af tømmeret i betonen. Begge portaler har skrå affaset øvre kant på sydsiden. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 495, betonportaler til mandskabsrum i tømmer. Anlægget er identisk med Premierløjtnant Steiner Jørgensens rapport 1921, afsnit 8, bilag 13, type XVI, nr. 78, betonindgang til optaget trærum, udgravningen til rummet måler ifølge Steiner 14x7 meter. Portalerne ligger i plantage, nord og vest for den vestlige portal ligger træstammer.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links