Fæstningskanalen udgør voldgraven i Vestvolden, der blev anlagt som en del af Københavns Landbefæstning 1888‑92. Den er bygget som en række sammenhængende bassiner adskilt af betondæmninger. Bassinerne har en bredde på op til 20 m og en dybde på 2‑2,5 m. Mens Fæstningskanalen i nabokommunerne klassificeres som både sø og vandløb, anses den i Brøndby Kommune udelukkende for et vandløb.

Skyggen fra de mange træer langs kanalen hæmmer udbredelsen af vand- og flydebladsplanter. Hvor lysindfaldet tillader det, kan man dog finde arter som tornfrøet hornblad, gul åkande og svømmende vandaks. Langs bredderne vokser bl.a. gul iris samt det forholdsvis sjældne blågrå siv.

Fiskebestanden tæller arter som aborre, skalle, rudskalle, suder, gedde og ål. De mange fisk gør det vanskeligt for padder at yngle i kanalen, og kun skrubtudse, hvis æg og haletudser er giftige og derfor undgås af fiskene, yngler i større antal.

Fæstningskanalen indgår i den 528 ha store fredning af Vestvolden fra 1996.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande