Foreninger og frivillige i Mariagerfjord Kommune

Der er 162 folkeoplysende foreninger i Mariagerfjord Kommune. Området var tidligt kendetegnet af et rigt foreningsliv og en meget stærk tradition for frivilligt arbejde. Det gjaldt ikke mindst i Hadsund, der oplevede en større udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet. På initiativ af håndværkerforeningen blev gaderne brolagte og fik belysning, ligesom der blev oprettet torveplads og andet af bymæssig karakter.

De fleste landsbyer i kommunen har stærke foreningsfællesskaber, og man har mange steder bevaret tværgående landsbylav. Fællesskabet indrammes af over 20 forsamlingshuse, hvor frivillige i stort omfang bidrager til drift og udvikling af aktiviteter, bl.a. en teaterkreds, der har tilbud til borgerne selv i de mindste lokalområder. Et af de ældste forsamlingshuse, der stadig rummer megen aktivitet, er Veddum Sal, der blev opført i 1884. En del forsamlingshuse er opført i begyndelsen af 1900-tallet, fx Sem i 1901 og Hem i 1915. Andre er opført senere: Snæbum Forsamlingshus i 1929, Helberskov i 1948 og Fruerlundparken i 1984.

Med industrialiseringen fulgte også fagforeninger. Smedene på cementfabrikkerne Cimbria (oprettet 1873) og Dania (oprettet 1887) ved Assens organiserede sig i 1896, og allerede et halvt år efter stiftelsen oplevede Hadsund sin første strejke. Da arbejdstiden i 1920’erne blev nedsat til otte timer om dagen, fik industriarbejderne mere fritid, hvilket satte sig spor i dannelsen af flere haveforeninger, sportsklubber, hobbyprægede sammenslutninger og selskabelige foreninger. I mellemkrigsårene opstod børne- og ungdomsforeninger som KFUK, KFUM og FDF.

I dag er et særkende for kommunen de mange foreninger, der er opstået i relation til de maritime aktiviteter omkring fjorden, bl.a. Hadsund Roklub, der er kendt for et stærkt elitesportsmiljø i samarbejde med Team Danmark. De maritime foreninger i Hadsund arrangerer en årlig Waterfestival, der har karakter af en byfest. Også andre steder danner fjorden skueplads for mindre events, der inddrager et bredt spektrum af foreningslivet, fx den årlige lysregatta i Mariager.

I Arden, Hadsund og Mariager danner kulturhuse med musiksale og mødefaciliteter ligeledes ramme om mange kulturaktiviteter. I Arden og Hadsund har folkebiblioteket også til huse i kulturhusene.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links