Landmænd og gårdejere er kommet kørende til møde i Kalø-Knebelvig landboforening i 1975. Landboforeningerne blev dannet over hele landet fra 1840 og var fortrinsvis for de mellemstore gårdejere. Godsejere og husmænd var tilknyttet deres egne foreninger.
.

Der findes omkring 230 foreninger i Syddjurs Kommune. I 1822 fandt den første fugleskydning sted, men først knap 100 år senere, i 1913, blev Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab stiftet, der stadig er aktivt.

De første foreninger på landet var gymnastik- og idrætsforeningerne. Gymnastikundervisningen opstod ofte i forbindelse med opførelsen af det lokale forsamlingshus. Det er stadig tilfældet flere steder i kommunen, fx i Rodskov Forsamlingshus, hvor en af Danmarks ældste gymnastikforeninger, Rodskov Gymnastikforening (stiftet 1883), stadig holder til. Forsamlingshuset er endnu i dag samlingspunktet i mange af kommunens byer. De ældste forsamlingshuse findes i Koed (oprettet 1887), Skørring (oprettet 1890), Langkastrup (oprettet 1896) og Mygind (oprettet 1898) samt Helgenæs og Tved (begge oprettet 1899). Frivillige kræfter har holdt liv i forsamlingshusene, selv i helt små bysamfund. Fra 1990’erne er sognegårdene også blevet populære samlingssteder.

Som andre steder i landet blev der stiftet landboforeninger i anden halvdel af 1800-tallet, fx Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening, der blev oprettet i 1876 og i 1999 slået sammen med Djursland Landboforening.

Lokalhistoriske arkiver og lokalhistoriske foreninger voksede frem i kølvandet på kommunesammenlægningerne i 1970 og den deraf opståede interesse for at bevare de lokale rødder. I 1970’erne opstod en række kollektiver og hobbylandbrug, bl.a. det politiske kollektiv Aldershvile ved Knebel, hvor den tyske studenteroprører Rudi Dutschke boede i en periode. Det stærkeste frivillige foreningsliv udfolder sig omkring idrætsforeningerne, herunder Ebeltoft Idrætsforening (stiftet 1932), IF Midtdjurs (stiftet 1972) og Mørke Idrætsforening (stiftet 1930). Der udføres endvidere et stort frivilligt arbejde på pleje- og dagcentre samt i pensionistforeninger og spejderklubber. Kommunens nærhed til vandet kan også aflæses i foreningslivet med sejlklub, vinterbadere og Fiskerihavnens Maritime Foreningshus på Ebeltoft Havn, der huser foreninger med tilknytning til kystkulturen.

I begyndelsen af 2000-tallet er der opstået flere genbrugsbutikker i de større bysamfund, der alle er drevet af frivillige med forbindelser til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, Danmission mfl. Særlige frivillighedsnetværk har udviklet sig omkring kulturprojektet or bevaring og udvikling af den tidligere Maltfabrik i Ebeltoft, omkring Glasmuseet Ebeltoft, Hospice Djursland i Rønde og Nationalpark Mols Bjerge. Desuden er der opstået flere foreninger og netværk, som arbejder med at skabe fællesskab mellem danskere og nydanskere, bl.a. Kulturbroen i Hornslet og Rønde og Venligboerne i Ebeltoft.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links