Slotsgade, som mod nord ender i Fredensborg Slot og Slotshave, er byens fornemste gade med allébeplantning. Langs gaden ligger en række fine huse, hvoraf en del er fredet. Heriblandt Store Kros Rejsestald fra 1722‑23 af slotsarkitekt Johan Cornelius Krieger, Villa Galina fra 1757, Bournonville fra 1761, Magasinbygningen Slotsgade 11 fra 1757 af Lauritz de Thurah, Kildehøj fra ca. 1760, Birkedommergårdens hovedbygning fra 1855 ved N.S. Nebelong, Dortheaslyst ca. 1760 og Lille Rolighed ca. 1777 med senere tilføjelser.

I forbindelse med slottet ligger for enden af Skipperalle slottets tidligere vaskehus, Skipperhuset 1725‑26, ved Johan Cornelius Krieger, samt Bådehuset, der tilsammen danner et helstøbt anlæg ved søen.

Fredensborg Station er opført i 1864 ved V.C.H. Wolf. Det er en toetages bygning i stram enkel arkitektur i røde sten med stort udhæng og perrontag med smedejernsdetaljer.

Ting- og Arresthuset, som ligger for enden af Tinghusvej, er opført i 1857 ved N.S. Nebelong i en stilfærdig tidlig historicisme. Det store vandtårn er fra 1905, mens det tidligere rådhus er fra 1920.

På Humlebækvej ligger den nyere udskoling, som er tegnet af Rubow Arkitekter og opført 2010‑13.

Vest for Slotsgade, som afslutning mod landskabet, ligger Fredensborghusene.

Asminderød har bevaret sit landsbypræg. Kirken og kroen ligger, som traditionen byder, lige over for hinanden adskilt af den lange kirkegårdsmur om kirkegården. Omkring gadekæret ligger ældre længehuse med det egnskarakteristiske stråtag.

Videre læsning

Læs mere om Fredensborg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links