Af byens tidligere teglværker er kun dele af Nivaagaard Teglværk med den imposante ringovn, tørrelader og smedje bevaret. Ringovnen siges at være den ældste eksisterende ringovn i verden. Efter at have ligget forsømt i en årrække blev den i 1985 fredet. Den er restaureret i hhv. 1984, 1996 og 2013.

Nivågård blev efter en brand i 1881 genopført ved Ferdinand Vilhelm Jensen i historicistisk stil i gule sten med kamtakkede gavle og vandrette bånd. I parken opførte Johannes Hage 1903-04 ved arkitekt Johan Schrøder en museumsbygning med tempelfront og søjler, der skulle indeholde hans samling af malerier. Bygningen blev udvidet i 1989 og 1992 ved David Bretton-Meyer og står som et trefløjet anlæg med centralt indgangsparti, der huser Nivaagaards Malerisamling.

Sydvest for Nivå på Møllevej ligger Nive Mølle.

Bebyggelserne ved teglværkerne og omkring havnen, de tidligere arbejderboliger og fiskerhuse, har et ensartet beskedent udtryk. De fleste af disse bygninger er i dag stærkt ombyggede, udvidede og renoverede. Nivå Station fra 1897 er tegnet af Heinrich Wenck og er en fin lille stationsbygning i nationalromantisk stil, symmetrisk opbygget i røde sten med hvide gavle.

Videre læsning

Læs mere om Nivå

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links