Langes Magasin ligger med gavlen mod Østergade. Forrest i billedet ses Povl Søndergaards bronzeskulptur Birgit, der blev opstillet her i 1984.
.

Kronprins Frederiks Bro fra 1935 er udført med nittede stålkonstruktioner og bevægelige klapfag i midten.

.

Byen har fra tidlig tid været rettet mod vandet. Bymidten med strøggaderne runder sig om det grønne område Bløden, som er et inddæmmet tidligere strandengsområde. Midt på Østergade gentager Torvet den halvrunde form. Her ligger det tidligere ting- og arresthus, opført i 1887 af F.C.C. Hansen, med sine kamtakkede gavle og varierede murværk som point de vue flankeret af to toetages bygninger, der med deres afvalmede tage stilfærdigt underordner sig. Rådhuset omfatter i dag flere bygninger på Torvetog på arealerne bagved. Arkitekter på udvidelsen i årene 1983‑87 var den lokale tegnestue Mangor & Nagel. F.C.C. Hansen var også arkitekt på den tidligere Frederikssunds og Omegns Bank i Jernbanegade fra 1916. I rundingen mellem Østergade og Havnegade ligger den lange, statelige Rådhuskroen og gavlen af Langes Magasin, begge gode uspolerede bygninger. På Jenriksvej ligger J.F. Willumsens Museum, tegnet af Tyge Hvass i 1957.

Et stort indkøbscenter, Sillebroen Shopping, er opført lidt uden for bymidten. Sillebroen er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel og indviet i 2010. Bygningen har lukkede facader langs med Nygade og jernbanen, mens indgangspartiet fremtræder imposant med store siderisalitter omkring indgangen.

Frederikssund er en relativt ny by, hvor havnearealerne nu er bebygget med række- og etagehuse. Byen rummer store villakvarterer og en del almene boligbebyggelser som fx Falkenborghus fra 1955 tegnet af Mangor & Nagel. Samme firma har tegnet Frederikssund Sygehus (nu Nordsjællands Hospital), indviet i 1985, og landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Inger Ravn etablerede skovplantninger over de åbne marker for at skabe et grønt modspil til bygningerne. Mellem bygningsafsnittene ligger et bånd af gårdhaver, der bindes sammen af et stiforløb af granitbånd og afsluttes i forpladsen.

1987‑92 blev en del pladser og gader i bymidten renoveret. Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted har bl.a. stået for chausséstenspladsen ved Frederikssund Station med fraktalskulptur af Susanne Ussing og Carsten Hoff, torve, stier og haver ved rådhuset samt en del af Jernbanegade med relieffer fra 1988 af Peter Hentze og Anita Jørgensens Figurbevægelse til Frederikssund fra 1993. I forbindelse med Arkitemas boligbyggeri på havnefronten 1999‑2002 skabte Stig L. Andersson (nu SLA) en vestvendt plads med lyse fortovsfliser, et hævet, uregelmæssigt formet bed, hvis betonkant fungerer som udsigtsbænk, samt en siddetrappe med granittrin, der skaber kontakt til fjorden.

Broerne ved Frederikssund

Flere broer over Roskilde Fjord har forbundet Hornsherred med Frederikssund. Den første bro, Kronprins Frederiks Bro, var en 141 m lang pontonbro. Broen var opkaldt efter den daværende kronprins, den senere Frederik 8., og blev indviet i 1868. Indtil 1888 skulle der betales bropenge for at komme over broen. Den næste bro var en jernbanebro, der blev anlagt nogle hundrede meter syd for Kronprins Frederiks Bro. I årene 1928‑36 kørte tog på Den Sjællandske Midtbane over den 277 m lange stålklapbro på deres vej fra Næstved til Frederikssund. Jernbanebroen blev pillet ned i 1936, da videreførelsen af jernbanen fra Frederikssund til Hillerød var opgivet, og strækningen Ringsted-Frederikssund blev nedlagt. Den nedlagte jernbanebro blev bragt til Aalborg, hvor den kom til at udgøre en del af jernbanebroen over Limfjorden.

En ny Kronprins Frederiks Bro – nu opkaldt efter kronprinsen på dette tidspunkt – blev indviet i 1935.

En ny fjordforbindelse, en firesporet motortrafikvej fra Frederikssund til Landerslev, er under anlæg og forventes at åbne for trafik i 2019. En ny 1.360 m lang højbro bliver opført mellem Marbæk og Tørslev Hage. Broens navn, Kronprinsesse Marys Bro, blev valgt af Transport- og Bygningsministeriet efter en navnekonkurrence.

Videre læsning

Læs mere om Frederikssund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur