Badesøen Dyndet vest for Regnemark Mose er opstået i en tidligere grusgrav og er velegnet som badesø; bunden består af sand og grus, og vandkvaliteten er god. Kommunen sørger for borde og bænke, bålpladser mv. til de mange badegæster.
.
Køge Natur- og Miljøskole i Åshøje tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter og undervisningsforløb til skoler og dagtilbud i Køge Kommune. På den måde får skolerne et supplement til folkeskolens traditionelle fag. Skolens tilbud rækker også videre ud som her, hvor eleverne har undervisning i friluftsliv.
.

Nærheden til skov og hav giver gode muligheder for friluftsliv i Køge Kommune. Køge Ås benyttes af mange til vandreture. Der er udgivet tre foldere, der tilsammen dækker Køge Å-stien. Stien er skiltet og afmærket med træpæle eller blå metalskilte. Det er en 22 km lang cykel- og vandresti, som begynder på Køge Ås og følger Køge Å fra Køge til Humleore og videre til Borup Station. Stien er et led i en større plan for naturforvaltning i Køge Å og Ås-området.

Bronzestien er en historisk sti, der passerer fem gravhøje fra bronzealderen i området omkring Gammel Køgegård. Stien er 3,25 km lang og overlapper Køge Å-stien. Hjertestien ved Kimmerslev Sø løber langs med søen; stien er 3,6 km. Margrethestien er en gammel kirkesti, som landsbylavet Det Grønne Hus og kommunen i fællesskab fik genoprettet i 2009. Margrethestien løber fra Lille Skensved mod Højelse, videre til Ølby og slutter ved Køge Å.

I Tangmoseskoven ved Køge Marina er der etableret en permanent orienteringsløbsrute. Køge Å er sejlbar i kano eller kajak fra udmundingen i Køge Havn til området ved Gammel Køgegård.

Køge Kommune har fine sandstrande ved Ølsemagle Revle, området nord for Køge Marina og ved Køge Sydstrand. Her er det muligt at bade, windsurfe, kitesurfe og stå på stand up paddleboard. Ved kysten kan lystfiskere fange havørred, hornfisk, sild og fladfisk. Fra bredderne af Køge Å kan man fiske aborre, skalle og gedde. Kimmerslev Sø og Dalby Sø bruges både til sejlads med optimistjoller, kano og kajak, fiskeri og badning. I begge søer kan der fanges gedde, aborre og forskellige fredfisk. Kommunen rummer to naturskoler, en ved Borup og en i landsbyen Åshøje.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Køge Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv