Køge Sydstrand er et strandengs- og overdrevsområde, der strækker sig sydpå fra Køge Havn. Det har altid været et populært udflugtsmål. Her lå tidligere byens badeanstalt og to campingpladser. I dag er der en vinterbadeklub på sydmolen og en campingplads i den nærliggende Strandskov. Området er under omdannelse til en maritim halvø, der vil tiltrække endnu flere mennesker.

Gennem de sidste 60 år har stranden gennemgået store forandringer. Man har opfyldt de store lagunesøer på strandengene og ryddet de gamle fyrretræer for at give plads til bebyggelse. Det har alt sammen påvirket dyre- og plantelivet i området. Det seneste tiltag er sandfodring af den del af stranden, der ligger umiddelbart syd for havnen. Hensigten har været at fastholde en strandbyggelinje, og de nærliggende industrier og andre virksomheder er blevet afløst af boligblokke.

I 1994 påbegyndtes naturpleje af strandengene for at give dyr og planter de bedste betingelser for at trives i området. Der er gravet vandhuller for at give bedre levevilkår for padder. Her yngler springfrø og spidssnudet frø. Fra sidst i april og ind i maj kan man høre den sjældne grønbroget tudse. Hannens kvækken lyder som fløjtetriller.

Engen afgræsses af kvæg, hvilket har givet gode forhold for den sjældne orkidé ringplettet gøgeurt. Uden afgræsning ville området gro til i træer og buske. Endvidere ses planter som strandbede, agertidsel, strandmælde, gederams, strandarve, strandkål og løgkarse. I juli-august blomstrer der et stort antal sandløg.

Området tiltrækker også en række forskellige fugle; nogle yngler i vegetationen, andre raster på sandbankerne. Der er iagttaget 259 forskellige fuglearter i området. Det høje antal arter medfører bl.a., at Køge Sydstrand er en yndet lokalitet for fuglekiggere.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster