I Vallø Storskov og Gunderup Kohave er bøg den dominerende træart. Den klassiske ældre bøgeskov er flere steder resultatet af, at man har lavet selvforyngelse. Det vil sige, at man lader de gamle træers frø spire og vokse op i stedet for at plante nye træer.
.

Køge Kommune har et samlet skovareal på 5.941 ha, svarende til 24 % af kommunens areal. To større skovarealer ligger vest og syd for Køge med et skovkompleks bestående af Åshøje Overdrev, Lellinge Frihed, Tågerød Skov og Skovhus Vænge og et andet mod syd bestående af Vallø Storskov og Gunderup Kohave. De to skovområder kobles næsten sammen af mellemliggende mindre skove.

Skovene ejes af Carlsen-Langes Legatstiftelse (Gammel Køgegård), Vallø Stift og Svenstrup. De domineres af løvskove med indslag af nåletræ. Skovene drives som traditionelt skovbrug med træproduktion, men også med juletræer og pyntegrønt. Nærmest kysten ligger Strandskov, der domineres af fyr.

Køge Kommune ejer ni mindre skovarealer. Det er bl.a. Tangmoseskoven (14,1 ha), der er anlagt på en tidligere losseplads tæt på den nuværende Køge Marina, Sandmarksskoven (2 ha), Danmarksskoven (6 ha), Møllebakkeskoven (2 ha) og Ølsemagleskoven (12 ha). Kommunens skove drives naturnært. Det vil sige, at målet er at skabe skovområder med stor arts- og aldersvariation, og man prøver så vidt muligt at lade skovene ligge som urørt skov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove