Mellem Vejen og Store Andst danner Gamst Å et stort sø- og engområde, der tilsammen kaldes Gamst Søenge.

Omkring år 1800 forsøgte lokale bønder at udtørre søen i Gamst Søenge, men med ringe resultat. Engene blev udgrøftet i 1905 og derefter afvandet med vindmotor, men det var først under Besættelsen 1940‑45, at der blev gennemført et afvandingsprojekt, der var af et sådant omfang, at det kunne beskæftige mange af egnens arbejdsløse. På grund af sandvandring i Gamst Å mødte også dette projekt dog så store vanskeligheder, at opdyrkningen aldrig blev vellykket.

Fra begyndelsen af 1970’erne foreslog flere enkeltpersoner og organisationer at genskabe en ny sø. I marts 1987 kunne en projektgruppe således fremlægge et forslag til en 275 ha stor sø, der skulle strække sig fra en pælehavn oppe ved Vejen og hele vejen østpå til Store Andst. Langs nordbredden ville der blive gjort plads til et nyt boligområde med 450 boliger, et antal ferieboliger og en 18-hullers golfbane, mens der skulle bygges hotel nede ved selve søbredden. På sydsiden af søen kunne der anlægges en cykelog gangsti, og her forestillede man sig også en campingplads, en badeanstalt og en ro- og kajakklub med mulighed for windsurfing og sejlads med optimistjoller. Naturen var der tænkt på i form af et fuglereservat helt oppe i det nordøstlige hjørne. Hele projektet, som skulle dække 550 ha, blev imidlertid ikke godkendt af Ribe Amtsråd, der ikke ville finansiere det af frygt for konsekvenserne for den sårbare natur i området.

I stedet blev Gamst Sø en del af Vandmiljøplan II, hvor man ud fra et ønske om at tilbageholde det kvælstof, der var udledt i Gamst Å, i 2005 gendannede blot 44 ha af den engang så vidtstrakte engsø.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande