Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191730
Sted- og lokalitetsnummer
140103-30
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglyst 1987 med følgende tekst: ******************************** Høj, 0,75 x 9 x 14 m. Højens sydlige side og fod er bortpløjet. I centrum er plyndringskrater, hvori der ses 4 sten. Tre af disse, 0,5 - 0,8 m lange, danner den sydlige langside i et kammer eller en kiste. Den fjerde indgår i den nordlige langside. Indvendig bredde ca. 1,2 m, længde mindst 2 m. En- kelte mindre sten ses i den sydlige højside. Græsbevokset i opgivet ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 30. Steenknold. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne lille Steenknold paa den flade Jord og med meget lidt Jordfyld findes lidt østen for Aasbjerg [sb. 29] og ligner i paafaldende Grad [sb.] No 13. Den har intet Navn og der er ikke noget at bemærke om den. [[1946.: Helt ødelagt og omrodet. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Stenrøse, helt ødelagt og omrodet, umaalelig.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1917:30, Status: C.
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 0,5 x 12,0 x 8,0 m. Overpløjet - S-lige del af højen bortpløjet. Resten ligger hen i græs. *************************************** 20.10.1986: Høj, 0,75 x 9 x 4 m. S-lige højside/fod bortpløjet. I centrum plyndringskrater hvori ses 4 sten: De 3 af dem, ca. 0,5 -0,8 m. lange, danner den S-lige langside i et kammer ell. en kiste, den 4. indgår i en N-lig langside, indvendig bredde ca. 1,2 m., længde mindst 2 m. Enkelte mindre sten ses i den S-lige højside. Tinglyses. MB+JGB Bevoksning: 1980: Græs.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 0,75 x 9 x 14 m. Højens sydlige side og fod er bortpløjet. I centrum er plyndringskrater, hvori der ses 4 sten. Tre af disse, 0,5-0,8 m lange, danner den sydlige langside et kammer eller en kiste. Den fjerde indgår i den nordlige langside. Indvendig bredde ca. 1,2 m, længde mindst 2 m. Enkelte mindre sten ses i den sydlige højside. Græsbevokset i opgivet ager.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3086. Fredning af høj. Sb. 14.01.03-30.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjningen kan anes, men er ikke tydelig. Længst i retningen øst-vest. Krater i centrum ses. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links