Dagbladet Information er det eneste nye levedygtige dagblad, der er etableret i Danmark siden 2. Verdenskrig. Det udsprang af den illegale nyhedstjeneste, der blev skabt af redaktør på Nationaltidende Børge Outze i august 1943, og som blev en central kilde for BBC’s danske udsendelser.

Information blev ved offentliggørelsen af den tyske kapitulation d. 4. maj 1945 forvandlet fra illegalt nyhedsbureau og »modstandsavis« til legalt dagblad og overtog den nazistiske avis Fædrelandets lokaler og rotationspresse i Store Kongensgade 40. Udgivelsen blev nogenlunde fast dagligt fra d. 26. maj 1945, da der var fundet medarbejdere og skaffet økonomisk støtte til papirindkøb og de første ansættelser.

Outze var chefredaktør indtil 1980 og gav dagbladet en gennemslagskraft, der var langt større, end oplaget berettigede til. I 1945 var nettooplaget 28.300, hvorefter det faldt til omkring 20.000 i 1968. Forlæggeren Palle Fogtdal kom med økonomisk støtte og opkøbte aktier for at sikre avisen, men stødte på modstand internt og opgav forsøget. I stedet for overdrog han i 1970 aktierne til medarbejderne for en symbolsk betaling. Det var i ungdomsoprørets tid, og avisen udlevede selv idealerne ved at indføre kollektivt ejerskab, medarbejderdemokrati og samme løn til alle.

I 1970’erne fandt den gamle modstandsavis en ny læserskare blandt de unge i studenteroprøret. Det betød en fordobling af oplaget, som toppede med omkring 36.000 i 1978. Økonomien var dog stadig elendig, og i 1990 stoppede eksperimentet med ligeløn og medarbejderdemokrati.

Omkring årtusindskiftet betød ændringer i statens mediestøtte, at Information og også Kristeligt Dagblad som mindre, landsdækkende dagblade kunne få et særlig stort beløb hvert år. I 2020 modtog Information således samlet 25,5 mio. kr. i offentlig støtte.

Informations ugentlige læsertal var i 2019 på 181.000 (1. halvår 2019), mens det gennemsnitlige daglige brugertal på information.dk i december 2019 var godt 58.000.

Videre læsning

Læs mere om Medier i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Medier