KFUK-Spejdernes logo var et kløver i en trekant, men i forbindelse med at korpset skiftede navn til De grønne pigespejdere fik kløveret et kors indeni, der tydeliggjorde forbindelse til korpset kristelige tilknytning.

.

KFUK-spejdermuseet i Randers blev indviet i 1985 som det første KFUK-spejdermuseum i Danmark og har til huse i Farvergården (fra 1771), Vestergade 8A. Oprindelig var museet tænkt som en lokal udstilling af minder om spejderarbejdet i Randers-området, men det blev hurtigt klart, at der var behov for indsamling og bevaring af effekter vedrørende De grønne pigespejderes virke i hele Danmark. Museet rummer faste og skiftende udstillinger samt arkiver, der fortæller om spejdernes oplevelser og indvirkning på samfundsudviklingen fra korpsets begyndelse i 1919 og frem til i dag, igennem fx patruljedagbøger, fotos, uniformer, mærker og emblemer, lejrudstyr, spejdersouvenirs, håndbøger og meget andet. Der findes desuden materiale vedrørende forskelligt internationalt spejderarbejde, pigespejdernes fire verdenscentres aktiviteter, lejre, verdenskonferencer, hjælpearbejde, udveksling mv.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links