7893 oversigt, bodestykket syd for fyret. Set fra SØ.
.
5854 Formidlingsskilt ved Skæret/Vesternæsvej. Set fra SØ
.
5595 oversigt boder syd for Lodshuse. Set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44206
Sted- og lokalitetsnummer
070507-20
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Handel, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Fiskebod, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysningen af hustomterne på Albuen igang 2014. Meddelt ejer (NST) 1991 ************************************************************ Stort område med rester af hustomter fra en middelalderlig handelsplads. Græsklædt i strandeng.

Undersøgelseshistorie

1925
Fundet på luftfoto - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1949
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
1991
Byggeri og anlæg - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1991
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1991
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1991
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1999
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Diverse vind og vanderosion - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2001
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal detektorbrug - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2007
Privat detektorbrug - Lolland-Falsters StiftsmuseumTo pladser på albuen indeholdene genstande fra senmidelalderen bla. mønter fra Erik af Pommeren og Kong Hans fundet af Bøje Hansen ved detektorsøgning.
2008
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 7889 (LFS 2007) 1. Erik af Pommern, kobbersterling, x9 2. Hans, hvid, Galster 31, x7 3. Hans, hvid, Galster 31, x8 4. Hans, hvid, Galster 31, x10a 5. Christian I eller Hans, hvid, meget korroderet, x10b 6. Rostock, 15-1600-tallet, meget slidt
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links