Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Kerteminde Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Kerteminde Kommune er en af landets mindre kommuner. Befolkningstallet har været stabilt siden begyndelsen af 2010’erne, og ejendomspriserne er tæt på gennemsnittet for Region Syddanmark.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i den nuværende Kerteminde Kommune voksede i første halvdel af 1970’erne ca. 10 %, og efter en ujævn vækst de følgende årtier er befolkningstallet i 2010’erne stagneret. Samlet set voksede det med 19 % fra 1970 til 23.812 i 2020. Fremskrivningen fra Danmark Statistik regner med en meget beskeden vækst frem til 2045.

Kommunen har i 2010’erne haft en gennemsnitlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 28 om året. Samtidig har der i samme periode været nettoindvandring på i gennemsnit 96 om året, hvilket omfatter både danske og udenlandske statsborgere. Der var et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 55.

I 2019 var den samlede fertilitet 2.020. Den angiver det antal nyfødte, som 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 28,7 år. Førstegangsfædre i kommunen var 1,5 år ældre end de førstegangsfødende kvinder.

I 2020 var en fjerdedel af befolkningen over 65 år mod en femtedel i hele landet. Ifølge fremskrivningen til 2045 stiger andelen af ældre i kommunen til en tredjedel. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes at vokse til 65 % i 2045 mod 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Kerteminde Kommunes boligmasse voksede stærkest i 1960’erne og 1970’erne, og fra denne periode stammer 35 % af boligmassen. Samlet set består over halvdelen af boligmassen af parcel-/stuehuse, mens 20 % består af række-/kædehuse, hvilket er højere end i hele landet. Forekomsten af etageboliger i kommunen var i 2020 kun 12 % mod 37 % på landsplan. Fritidsboliger udgør 13 % af alle boliger.

Kommunen har en noget større andel af ejerboliger (66 %) end landet som helhed (58 %). Omvendt var der i 2020 kun 13 % almene boliger mod 21 % på landsplan. Priserne på ejerboliger ligger tæt på niveauet i regionen, og et gennemsnitligt parcel-/rækkehus i kommunen kostede i 2019 10.700 kr. pr. m2. Det nationale niveau var samme år på 14.000 kr. pr. m2.

Indvandring

I 1980 var 1,7 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere. Det var i 2020 steget til 8,4 %. For begge år er det under niveauet i både regionen og landet som helhed. I 2020 var der 750 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande), hvoraf de største grupper var fra Polen (27 %), Tyskland (14 %) og Rumænien (13 %). De 869 indvandrere fra ikke-vestlige lande kom især fra Syrien (31 %), Vietnam (9 %) og Ukraine (8 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kerteminde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger