Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
220951
Sted- og lokalitetsnummer
130612-57
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ungstrup kirketomt Kirketomten fremtræder som en svag højning på jævn mark. Høj- ningen er fyldt med teglbrokker og granitafslag. Tomten måler ca. 30 m i nord-syd og 35 m i øst-vest. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift i et omfang som hidtil er tilladt, dog må der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Ved vejen til Ungstrup er ca. 10 m syd for tomten rejst en mindesten for kirken.

Undersøgelseshistorie

1558
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ungstrup Kirketomt". Mål: 0,3 x 40,0 x 30,0 m. Kirketomten er idag dyrket mark, men der er tydelige spor af en svag højning og der er en mængde teglbrokker og granitafslag på stedet. Tomten måler ca. 30 m. i N/S og i Ø/V 40 m. Ca. 10 m. S for tomten ved vejen Ungstrup Liselund er der rejst en mindesten, som består af to granitkvadre - den ene med skråkant, bredde 75 cm., højde 90 cm. ** Seværdighedsforklaring ** Da St.St.Blicher nævner Ungstrup Kirke (...?) i "E. Bindstow", besøges stedet hvert år af mange mennesker.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKirketomt. Marken og kirketomten er tilsået med byg.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links