I Skanneshave syd for Krengerup Gods adskiller en lille skovvej de mørke nåletræsbeplantninger fra den lysegrønne løvskov. Såvel Skanneshave som resten af Krengerupskovene blev hårdt ramt af stormen d. 3. december 1999, som ødelagde skoven på 15 % af arealet og væltede 30 % af den stående vedmasse. Efterfølgende er en stor del af de væltede nåletræer erstattet af løvtræer.
.

Krengerupskovene udgør et 948 ha stort skovområde i det bakkede landskab ved Krengerup Gods. Det privatejede skovområde, som bl.a. omfatter Skanneshave, Rulleskov, Fjællebro Holt, Glamsbjerg Hegn og Kalkerup Skov, drives i dag som et moderne, rationelt skovbrug. Der er ingen fastansatte skovarbejdere, men i vinterhalvåret deltager medarbejdere fra landbruget i pasningen af skoven. Skovning i øvrigt udføres af en entreprenør.

Området består fortrinsvis af løvskov med gamle bøgebevoksninger omkring Krengerup Gods. En mindre del er nåleskov, og i områder, hvor der tidligere har været moser eller vådområder, vokser birk, pil og el. Den nordamerikanske rødeg, hvis løv får smukt røde farver om efteråret, er også indplantet flere steder.

Skovbundens planteliv er varieret og består bl.a. af ørnebregne, skovhullæbe, rederod, hvid anemone, skovsalat, majblomst og klatrende lærkespore. I en mose i den nordlige del af Skanneshave er der desuden fundet engblomme. Også insektlivet er rigt, og ud over en række almindelige dagsommerfugle som skovrandøje, skovblåfugl og aurora omfatter det også den farvestrålende iris, der overvejende flyver i trækronerne, men af og til kommer ned for at suge på dyregødning og udsivende plantesaft. Fuglelivet består overvejende af almindelige småfugle som bogfinke, kernebider, dompap og træløber, om end også den sjældne rødtoppede fuglekonge ynglede i skoven i 2017. Derudover huser skovene ganske store bestande af ynglende rovfugle som duehøg, spurvehøg, musvåge og tårnfalk.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove