De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Tønder Kommune for perioden 2006-15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet i Tønder Kommune påvirkes i høj grad af landskabet, som overvejende er fladt og sandet, men mod øst skråner op mod Den Jyske Højderyg. I vest præges klimaet af vestenvinden, som blæser ind fra Nordsøen. Den dæmper temperaturvariationen og giver lidt mere sol, fx på Rømø. Inde i landet fører den sandede overflade til en øget opvarmning om sommeren med flere skyer og byger til følge. Samtidig betyder det flade landskab, at der ikke er noget, som bremser det regnvejr, der typisk kommer fra vest. Set over året hører kommunen da også til blandt landets ti vådeste. Mest regnfuld er august, hvor kommunen ligefrem er den vådeste i landet, mens den i juli og september er en af de ti vådeste. Nærheden til det europæiske kontinent betyder, at der om sommeren ofte kommer varme op fra syd, mens kontinental kulde kan blæse op om vinteren.

Beliggenheden ud mod Vadehavet er sammen med den dominerende vestenvind dog med til at holde en forholdsvis høj temperatur om vinteren. Samlet set giver det en årsmiddeltemperatur lige over landsgennemsnittet. De mange skyer begrænser antal‑ let af solskinstimer, og i fem måneder af året ligger kommunen blandt landets ti solfattigste. Den vestlige del af kommunen er den solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima