Som lette, hvide uldtotter vajer frøstandene af smalbladet kæruld over mose og marsk hele sommeren igennem. På trods af den overfladiske lighed med bomuld har udnyttelsen af kæruld til klæde været yderst begrænset, da frøulden er for kort og skør og må blandes med anden uld, før den kan spindes. Til gengæld har fattigfolk udnyttet den som fyld i fx dyner og puder i stedet for de mere kostbare fjer og dun.
.
Draved Skov er en af Danmarks mest velbevarede naturskove og har ligget helt urørt siden år 2000. Det betyder bl.a., at døde træer får lov at blive stående og forfalde som krogede træruiner, mens stammer og grene bliver liggende på skovbunden. Skovens urskovsagtige tilstand og de store mængder dødt ved på skovbunden danner grundlag for en imponerende biologisk mangfoldighed, der bl.a. omfatter et stort antal sjældne svampe og insekter.
.

Tønder Kommune har et beskedent skovareal på blot 8.517 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal. Heraf er 6.566 ha udpeget som fredskov. De fleste skove er forholdsvis unge, men kommunen rummer også enkelte gamle skove som Draved Skov, Mandbjerg Skov og Gallehus Skov. I såvel den vestligste som den østligste del af kommunen er der meget lidt skov, og de fleste større skovområder ligger nærmest på linje fra nord til syd ned gennem kommunens midte. I alt findes der 14 skove og plantager på mere end 100 ha. Staten ejer Lovrup Skov, Arrild og Råbjerg Plantager på i alt 570 ha, Hønning og Renbæk Plantager ved Arrild på i alt 718 ha, Draved Skov ved Løgumkloster på ca. 250 ha og Soldaterskov ved Tønder på 202 ha. Til de største privatejede skovområder hører bl.a. Åved Plantage ved Løgumkloster og Kalby Plantage nord for Skærbæk på hver knap 400 ha. Privatejede nåletræsplantager med træ‑ og flisproduktion fordeler sig dog over det meste af kommunen. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, Aktieselskabet Københavns Plantageselskab og Skovejendommen Sønderhede Plantage driver traditionel skovdrift i 11 plantager på tilsammen ca. 890 ha.

Der er også skov på Rømø, som har tre statsejede klitplantager: Tvismark, Kirkeby og Vråby Plantager. Tilsammen dækker de 726 ha, hvoraf det beplantede areal dog kun udgør ca. 190 ha. I sammenligning med klitplantagerne på den jyske vestkyst er de forholdsvis unge og blev først anlagt 1926‑36 for at bremse flyvesandet og give læ til de bagvedliggende landbrugsarealer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove