På Djurslands ca. 12 km lange nordøstkyst mellem Gjerrild Flak i nord og Fornæs i syd ligger tre klinter, hvor de blottede geologiske lag afslører klinternes forskellige aldre. Kommer man fra nordvest, møder man først Gjerrild Klint, som samtidig er den yngste.

Syd for Gjerrild Klint ligger den 1.150 m lange og op til 12 m høje Karlby Klint efterfulgt af den 2.950 m lange og op til 17 m høje Sangstrup Klint. Begge klinter består af grålighvid bryozokalk fra Tidlig Danien, som er det ældste tidsafsnit i Palæogen. Kalken består mest af kalkslam og de millimetertykke skaller fra kolonidannende mosdyr (bryozoer). Man kan også finde større fossiler af både oktokoraller, armfødder (brachiopoder), muslinger, søliljer og søpindsvin i kalken.

I bryozokalken er der en tydelig bankestruktur, som fremhæves af de mørke flintlag, der følger kalkens lagdeling. Bankerne, som opstod på bunden af havet, var ca. 5 m høje og 60‑70 m lange. Deres tværsnit er asymmetrisk, og de enkelte lag er tykkest på sydøstflankerne, hvor mosdyrene pga. næringsrige havstrømme fra sydøst har haft de bedste livsbetingelser.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber

Eksterne links