0184 oversigt. Set fra NØ.
.
0178 kammer i Øst. Set fra V.
.
0176 randstene i N. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46252
Sted- og lokalitetsnummer
070608-165
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dipl. Langdysse, 30 x 9,5 m. 2 kamre uden dæksten.

Undersøgelseshistorie

1855
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(36) Langdysse tæt ved Landeveien "Barnehøi", Gravens Bund er lagt med flade Stene. Der fandtes i den Kun Kul. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 30 x 9,5 m. 2 Kamre uden Dæksten. [Jvf. 626/39 om anm. og besigtigelse].
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: Langdysse med 2 kamre. Højen: Orientering:Ø-V. Rektangulær høj. Længde 29 m. Højde 1,30 m. Bredde i øst (målt ved randsten in situ): 7,90 m. - - vest - - - - - : 7,70 m. Randstene står et stykke inde i højen, godt 1,5 m. Selve højens bredde i vest er 9 m , mens der er i øst er pløjet indtil ca. 7 m. Randstensrækkerne bedst bevaret ved langsiderne. I ingen af kortsiderne ses randsten. Der imod ses i vestenden et stykke indenfor kammeret en øjensynlig ældre randstenrække, der går på tværs af højen. I nord: 12 randsten optalt. I syd: 7 randsten optalt. Skillerummet i vest: 2 randsten. Randstenene er store og kraftige: ca. 1 x 0,60 m i plan, 0,60 m høje. Kamre: Vestendens kammmer: 1,75 x 0,75 m. Rektangulært af 4 bæresten. Dæksten mangler. Østendens kammer: 1 x 0,60 m. Rektangulært. 4 bæresten. Dæksten mangler. Begge kamre er orienteret parallelt med højen. Beliggenhed: På åben mark. Beskadigelse: Kan forventes af det vestlige kammer, om ikke træet fældes- da forskubbes bæresten yderligere (se foto). ** Seværdighedsforklaring ** Fint anlæg, men lovlig overgroet. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links