Oversigt - fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292812
Sted- og lokalitetsnummer
010603-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, ca. 2 m høj og 11 x 25 m stor. Orienteret i NV-SØ. I NØ 1 rand- sten og i SV 2 randsten. Højens nordvestlige ende er afskåret af vej, og den sydøstlige ende er pløjet spids. I ager tæt på landevej.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, liggende lavt paa en Bakkeskraaning, ikke langt fra et Vandhul. Den er meget ødelagt, udgraven i Siderne og afskaaren af Veien. Nu er den 120 Fod lang (Nordvest-Sydøst)- kun den yderste Ende mod Nordvest synes at være afskaaren-, 31 Fod bred henimod Enderne, paa Midten 3-4 Fod bredere, i Midten 3-4 Alen høi, men sænkende sig stærkt mod begge Ender. Randstenene ere dels dækkede af Jord, dels borttagne. Nogle og halvtredsindstyve Fod fra den nordvestre Ende findes et Hul. hvori mange Sten ligge sammenhobede, da Dyssens Midte maa være omtrent paa dette Sted, er det rimeligt, at her har været et kammer. En snes Fod videre mod Sydøst ligger tæt under Høiens Overflade et forstyrret Kammer, skraat paa Dyssens Længderetning, det er 2 Fod bredt, den ene Endesten staaer paa sin Plads, den anden er borttagen, Sidestenene ere nu 2 1/2 Fod lange,men have været længere. Ved Siden ligger en 4 Fod lang Sten, som rimeligvis er Overliggeren."Denne Dysse hedder "Frongsdyssen", hvilket Navn den har efter en Mand, som var Kongens Ven. Han var en Dag borte, da Kongen lod ham kalde. Da han senere kom, undskyldte han sig med, at han havde spist Frokost paa saadant et deiligt Sted - dengang var der Skov overalt. Kongen tog da med ham derud og skjænkede ham et stort Stykke Jord, hvorpaa han byggede sig en Gaard (hvor Gaarden Matr.No.11 ligger, fordum "Hovgaard" kaldet). Efter Frong fik Dyssen Navn, hans to Døtre ligge begravede i Kirken under to sorte Ligsten med Indskrift, som nu ligge 2 Alen dybt under Gulvet tæt ved Alteret". Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse, 34 x 10 m, ingen Sten paa Plads, mod Vejen er 6 m af Højen sløjfet.
1949
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1941: Tilladelse til Sløjfning af høj givet.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. 1 mulig randsten i NØ-enden og 2 mulige randsten i SV-siden. Højen er pløjet spids i SØ-enden og afskåret af vejen i NV-enden. 18.4.89: Markstensdynge udenfor højfod i NØ. Film: M.B. 009:06:06. Mål: 2x23x11 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, ca. 2 m høj og 11 x 25 m stor. Orienteret i NV-SØ. I NØ 1 randsten og i SV 2 randsten. Højens nordvestlige ende er afskåret af vej, og den sydøstlige ende er pløjet spids. I ager tæt på landevej.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links