Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342447
Sted- og lokalitetsnummer
030310-30
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1896, gårdmand Peter Jensen Petersen; frednin- gen tiltrådt af direktionen for den Surhske Stif- telse. Diplom Afmærkn.: MS 1907, gdr. Petersen. Ny Sonnerup. Langdysse 1,8 x 13 x 17 m (N-S). Randsten: N 2 (1 væltet), V 2 v.,S 3, Ø 8. Der skulle være et firsidet kammer af 6 bæresten og en væltet dæksten, denne sidste blev truffet hvorimod ingen af bærestenene kunne ses. Højen græs-busk- groet. I ager. Mærkestenens øvre del afbrækket og lå på jorden. NMI: Mærkestenens øvre del (ca. 0,5 m) afbrækket og lå oven- på jorden, der hvor kamret kan formodes at være. Mærke- stenen var knækket ved at karlene havde brændt ris på højen, ejeren beklagede det skete.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, Retning NNØ-SSV, 11 M. lang, 7 1/2 M. bred. Jordhøjningen er indtil 1 M. høj, væsentlig uforstyrret, dog med en Afgravning mellem to Randstene mod S. Af Randstenene, som rage indtil 1/2 M. op over Jordfladen, findes: mod N 1 staaende, 1 falden, mod V 1 staaende, 2 faldne, mod S 3 staaende, mod Ø 8 staaende, Stenene i Østsiden ere overgroede med Krat. 4 M. fra den sydlige Ende findes et Kammer, hvis Dæksten er afvæltet og henligger Ø derfor. Kamret har Retningen N-S, det er firsidet, 1.20 M. langt, 0.45 bredt, dannet af 6 lige høje Bærestene, hvoraf to i hver Langside, Bærestenenes øvre Rand er i Højde med den omgivende Fyld. Kamret er for største Delen jordfyldt. Dækstenen er 1.80 lang, 0.80 bred, 0.95 tyk Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1.8 x 13 x 17 m (N.-S). Randsten: Nord 2 (heraf 1 væltet), Vest 2 væltede, Syd 3, Øst 8. Der skulde være et firsidet Kammer af 6 Bæresten og 1 væltet Dæksten, denne sidste blev truffet, hvorimod ingen af Bærestenene kunde ses. Højen græs- og buskgroet. I Ager. Mærkestenens øvre Del (ca. 0.5 m) afbrækket og laa ovenpaa Jorden, der hvor Kamret kan formodes at være. Mærkestenen var knækket ved at Karlene havde brændt Ris paa Højen. Ejeren beklagede det skete.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Den måler 1,8 x 17 x 13 m, på midten mærkes der sten under vegetation, antagelig bæresten til kammer ? Ned ad højens Ø-side er en væltet dæksten, dyssekammers form og mål uvis. Randsten ser ud til at være til stede, tælling vanskelig p.g.a. tæt vegetation. Ingen synlig fredningssten. Der er højspændingsledninger mod SV, afstand ca. 100 m. Højen ligger på en skråning, ret højt, med vidt udsyn, nær andre mindesmærker. Omtrent 300 m til offentlig vej. Der er pløjet 4-kantet udenom højen, orientering N-S. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, velbeliggende nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links