Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
45263
Sted- og lokalitetsnummer
070619-85
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Langdysse, 22 x 6,5 m, 0,75 m høj. På midten delt af en række på 3 sten. I hver afdeling et kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Randsten: N 17, V 3, S 17, Ø 3. Græs i indhegning. (Bestyreren lovede at hegne og at rejse den væltede mærkesten).

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(4) Langdysse med langagtig firsidet Indfatning af mægtige Stene, Retning ØSØ - Vestnordvest, med to af svære Stene byggede Grave. Den ligger paa næsten flad Mark. Det er tvivlsomt, om der nogensinde har været mere Jordfyld end nu. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 22 x 6.50 m, 0,75 m høj. På midten delt af en række på 3 sten. I hver afdeling et kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Randsten: Nord 17, vest 3, syd 17, øst 3. Græs, i indhegning.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: Langhøj med 2 kamre og skillerum. Uvist om højen er trapez- eller rektangulært formet. Grundplanen siger rektangulær, men randstenene følger i deres højde og størrelse skemaet for de trapezformede anlæg: Østendens randsten er imponerende store, vestendens små. Højens orientering: ØSØ-VNV. Mål: 0,75 m høj. bredde i øst og vest: 7-725 m. længde: 23 m. Længde/bredde-mål er taget udvendig på randsten. Jordhøjen fortsætter 2-3 m ud over langsiderne, 1 meter ud over østlige kortside (som siderne er defineret af randstenene). hvor afslutningen på den vestlige ende er, er ikke helt klart (stenene forekommer at være sat noget om, mindre som de er end østendens). Randstens antal: Øst: 3 stk. Nord: 17 stk. Vest: 3 stk. - den midterste er høj og spids. Syd: 17. Vestlige kortsides randsten er trukket 2 m ind fra hjørnesten. Flugtende med hjørnestenene ses et par løse koltringer. Skillerum: 1 skillerum ses ud for langsidernes randsten nr. 7. Især midterstenen er stor og kraftig (som midterstenen i kortenderne). Skillerummet ligger fra kammer 1's bæresten i en afstand af 2 meter, fra kammer 2's i en afstand af 3 meter. Kamrene: Begge er bygget af store kraftige bæresten, der vender den plane side indad. Begge er Querliegere, og af form fint og pænt rektangulære. Kammer 1 ligger 7 m. fra østenden. 3 bæresten, mod nord 1 terskelsten og 1 lille bæresten. 1 stor overligger. Indre mål: N-S 1 1/2 m lang, bredde lige knap 1 m. Overliggerens overkant er ca 1,.60 m over højoverfladen. Bærestenenes top er ca. 0,75 m over højoverfladen. Kammer 2. Ligger ca 15 1/2 m fra østenden. I modsætning til foregående har denne gang mod syd. 3 bæresten, 1 overligger. Mindre end kammer 1. 1,25 m lang x 0,75 bred. Overliggerens overkant er 1 1/2 m over højoverfladen. Både overligger og bæresten har revner som efter bålbrænding. Bevaringstilstand: Ret pænt og velholdt, bortset fra revner i kammer 2. Ildskørning? Ingen sikre spor. Beliggenhed: Ret højt i terrænet ned mod kystområdet. Ligger i dyrket ager. Mål: 0,8x23x7,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fint anlæg, noget kratovergroet med fine, instruktive kamre. fine velbevarede randsten. Af udformning typisk for landsdelen. Dog ret afsides beliggende i dyrket ager. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkEt skåltegn på top af dæksten på kammer i vest. FM-sten en meter vest for stenrække midt på anlæg.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links