Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352123
Sted- og lokalitetsnummer
040307-46
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1889. "Rørdysse", langdysse, 27 x 7 m. 1 m høj; 3 ødelagte kamre, kun ved det nordligste 1 bæresten på plads og afvæltet dæk- sten. Randsten;: NV 3, NØ 19, SØ 2, SV 16.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Rørdysse". Retning Sydsydøst - Nordnordvest. 64' lang, 23' bred. Ringe (c. 2' høj) uregelmæssig Jordhøjning. af Randstene findes: i Nordenden 1 staaende, 4 faldne, i Østsiden 11 staaende eller skredne, 5 faldne, (den sydlige Del af Østsiden er ødelagt), i Sydenden 1 skreden, 1 falden, i Vestsiden 14 staaende eller skredne, 3 faldne. - 16' fra Nordenden et ødelagt Gravkammer. Retning Vestsydvest - Østnordøst. Den sydlige Sidesten, der staar paa Plads, er 5' lang, en oven paa denne lænet 6'9" lang Sten er rimeligvis den nordlige Sidesten. - 39' fra Nordenden Rester af et Gravkammer med Stensætningens Retning.Paa Stedet staar den østlige Sidesten, den sydlige Endesten og en Sidesten i Vestsiden (der synes at have været dannet af 2 Sidestene), alle noget forskudte. Kamret jordfyldt. Længden har været c. 5', Bredden c. 2'. Stenene rage c. 1 1/2' op af Jorden. - 49' fra Nordenden Rester af et ødelagt jordfyldt Gravkammer med samme Længderetning som Stensætningen. Paa Stedet staa to Sidestene i Østsiden, tilsammen 4 1/2' lange, og den nordlige Endesten (c. 2' bred) ragende lidt (c. 1/2') op af Jorden. Alle Gravkamrene have sandsynligvis været tømte. - Fredet under 17/6 1873. MS. - (Se Planche 41). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rørdysse", Langdysse, 27 x 7 m., 1 m. høj. 3 ødelagte Kamre, kun ved det nordligste 1 Bæresten paa Plads og afvæltet Dæksten. Randsten: NV. 3, NØ. 19, SØ. 2, SV. 16.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rørdysse". Langdysse, 0,6 x 26,0 x 12,0 m., NV-SØ. Randsten: SØ 2, SV 17, NV 5, NØ 18. Randstenene er ret små og det er usikkert, hvor mange der er randsten og hvor mange der er marksten. Mod NV et sammenstyrtet dyssekammer bestående af 2 eller 3 bæresten og 1 dæksten. Kammeret har antagelig ligget på tværs. I den SØ-lige del af højen ses 7-8 sten, antagelig rester af 2 forstyrrede dyssekamre. I dyssens N-ligste hjørne umiddelbart op til randstenene har DONG placeret et målepunkt (WP 3A) i form af en rund cementblok, 19 cm. i diameter, hvor der står et jernrør. Ved siden af er nedhamret en træpæl. Højen er under pleje. 26.04.84: Dyssen fandtes pæn ryddelig og var tydeligvis under pleje med stimarkeringspæl anbragt ved vejen. D.O.N.G.'s målepunkt var ikke fjernet fra højen. En fjernelse af målepunktet vil kun anrette endnu større skade end allerede gjort, såfremt det ikke er fredningsstyrelsen selv, der sørger for dette. Har d. 7.5.84 telefonisk kontaktet D.O.N.G., der lovede hurtigst muligt at erstatte målepunktet med et andet i en afstand af mindst 5 m. fra højen. Jeg meddelte ham, at fredningsstyrelsen selv tog sig af at fjerne det eksisterende. Sagen betragtes som afsluttet. SVH. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Uspecificeret institution
1997
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Museal besigtigelse - Sydvestsjællands MuseumOplysninger om besigtigelsen kan findes i digital dokumentation.
1997
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links